Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

 

PRIJZEN:Alle prijzen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

LEVERING: De levering geschiedt af magazijn te Andelst .

LEVERTIJD: De levertijd zal zo kort mogelijk zijn, we kunnen echter geen. aansprakelijkheid aanvaarden voor latere levering door overmacht of onvoorziene bedrijfsstoringen bij ons of onze toeleveranciers en ontslaan ons van vergoeding van schaden en kosten.                                                                         

RECLAMES: Reclames binnen 8 dagen na leverdatum.

KLEURAFWIJKINGEN: Het is soms mogelijk dat sommige studiofoto's van artikelen iets afwijken van kleur dan wat computerscherm laat zien.

GESCHILLEN: Alle reclames dienen binnen 3 dagen aan ons kenbaar gemaakt worden.

TUSSENTIJDSE VERKOOP: Het is mogelijk dat een verkocht artikel niet direkt als verkocht op de website zichtbaar is, dit wordt door ons zo snel mogelijk op de website kenbaar gemaakt, hier kunnen geen voorwaarden aan verbonden worden. 

RETOURNEREN: Aangekochte rtikelen kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen retour in de originele verpakking en ongebruikte staat, de verzendkosten zijn voor eigen rekening. 

BEKENDHEIDSCLAUSULE: Deze voorwaarden gelden voor alle koop en verkoopovereenkomsten zodat de afnemer zich niet kan beroepen op onbekendheid. De afnemer aanvaardt deze voorwaarden door het bestellen van goederen bij ons. 

AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULE: Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die de waarde van de geleverde goederen te boven gaat.

AFWIJKENDE VOORWAARDEN: Afwijkende bepalingen in de voorwaarden gelden niet, tenzij anders door door ons schriftelijk in werd toegestemd.